ảnh admin

Beat9x

thời gian 2018-10-02 - Việc làm

Từ 1/1/2019: Tăng lương tối thiểu cho hàng triệu lao động

Hội đồng Tiền lương quốc giá đã thống nhất 100% ý kiến với phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng 2019 có mức tăng 5,3% so với năm 2018.

Lương tối thiểu vùng là gì?

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận từ đó đưa ra mức lương hợp lý. 

lương tối thiểu vùng

Tuy nhiên, mức lương đó phải đảm bảo: Lương người sử dụng lao động trả cho người lao động phải không thấp hơn lương tối thiểu vùng;

Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương cụ thể dự tính được điều chỉnh tăng như sau:

- Lương tối thiểu tại Vùng I tăng thêm 5,0% (mức mới 4.180.000 đồng/tháng)

- Lương tối thiểu tại Vùng II tăng thêm 5,1% (mức mới 3.710.000 đồng/tháng)

- Lương tối thiểu tại Vùng III tăng thêm 5,2% (mức mới 3.250.000 đồng/tháng)

lương tối thiểu vùng

- Lương tối thiểu tại Vùng IV tăng thêm 5,8% (mức mới 2.920.000 đồng/tháng).

Tuy nhiên, không phải tất cả NLĐ đều được tăng lương kể từ ngày 01/01/2019 mà chỉ có những NLĐ thuộc trường hợp nêu sau mới được tăng lương.

- Thứ nhất, NLĐ làm việc theo HĐLĐ theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới (mức lương tối thiểu vùng 2019).

- Thứ hai, NLĐ làm việc theo HĐLĐ theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới nhưng được người sử dụng lao động xem xét nâng lương cho phù hợp với thang lương, bảng lương mới của doanh nghiệp.

Hi vọng, với những chia sẻ về mức lương tối thiểu vùng sẽ hữu ích cho bạn. Chúc các bạn thành công.

ảnh admin

Beat9x

Bài viết liên quan