ảnh admin

Beat9x

thời gian 2018-09-12 - Việc làm

Lương kế toán trưởng hiện nay là bao nhiêu?

Nhiệm vụ và quyền hạn của một người kế toán trưởng

Một kế toán trưởng có trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể như sau:

lương kế toán trưởng

  • Lập kế hoạch, điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác tài chính kế toán;
  • Tổ chức công tác kiểm tra, kiểm toán tài chính và báo cáo thuế, kế toán của Công ty.
  • Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng ký, đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có trường hợp thất thoát xảy ra.
  • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty.
  • Xử lý các báo cáo cả kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi.
  • Phân tích, lập kế hoạch tài chính; triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính; kiểm soát dòng tiền, ngân quỹ của Công ty và các dự án.
  • Cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra các dự báo tin cậy trong tương lai.
  • Kiểm soát lương kế toán và toàn bộ nhân viên tại công ty.

lương kế toán

Kế toán trưởng có những quyền hạn sau đây

Kế toán trưởng được coi như một cánh tay phải giúp doanh nghiệp hoạch định rõ cho tiêu cũng như quản lý thu chi cho doanh nghiệp một cách chính xác và khoa học. Vậy đối với vị trí kế toán trưởng có những quyền hạn gì?

  • Các báo cáo kế toán, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ, các chúng từ tín dụng, các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán, trả lương nhân viên, thu chi tiền mặt… đều phải có chữ ký của kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý;
  • Một kế toán trưởng có quyền hạn được phân công và chỉ đạo trực tiếp các kế toán viên, cũng có thể góp ý với Ban lãnh đạo để đưa ra mức lương kế toán viên sao cho phù hợp với từng vị trí công việc.

Lương kế toán trưởng hiện nay là bao nhiêu?

Theo thống kê, từ trang tuyển dụng việc làm Timviec365.vn cho thấy mức lương trung bình cho công việc kế toán ngân hàng dao động từ 7,5 triệu đến 25 triệu đồng/tháng. Trước khi làm một kế toán trưởng thì bất cứ ai cũng sẽ trải qua công việc từ một kế toán viên tập sự chưa rành về giá vốn hàng bán gồm những gì hay cách xuất hóa đơn như thế nào. Nhưng để trưởng thành và đi đến vị trí kế toán trưởng thì sự nỗ lực học hỏi và tích lũy kinh nghiệm sẽ cho họ những trải nghiệm quý báu và có thành quả như bây giờ.

Để đạt được mức lương này, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kinh nghiệm làm việc, tài chính kinh tế của công ty, năng lực của ứng viên và thành phố bạn đang sống. Có thể nói, mức lương kế toán trưởng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhưng yếu tố quan trọng hơn cả vẫn là trình độ chuyên môn và năng lực thực sự của bạn.

Hi vọng, với những về mức lương kế toán trưởng và nhưng quyền hạn cũng như nghĩa vụ của một kế toán trưởng sẽ giúp bạn hiểu hơn về vị trí và ngành nghề này.

ảnh admin

Beat9x

Bài viết liên quan